Budislav 1
392 01 Soběslav
Cílem šťastného stáří není za každou cenu přidávat léta k životu, ale život k létům

Zajišťujeme a garantujeme

  • bydlení

  • stravování

  • nezbytné služby – úklid,praní vaření

  • zdravotní a ošetřovatelskou péči

  • sociální péči a poradenství

  • kulturní a zájmovou činnost

Uživatelé našich domovů mají jistotu, že nebudou muset zvažovat přestěhování do jiného
zařízení v případě, kdy se jejich stav, pokud půjde o rozsah požadované tělesné péče změní.

 

 

 

 

 

15. 11. Leopold

Zítra: Otmar

 

mapa.jpg

Návštěvnost stránek

077531