Budislav 1
392 01 Soběslav
Cílem šťastného stáří není za každou cenu přidávat léta k životu, ale život k létům

Zde na těchto stránkách budeme zveřejňovat výsledky veřejných zakázek malého rozsahu.

     V případě zadání veřejných zakázek malého rozsahu, kdy je zadavatelem nebo je zadáním pověřena příspěvková organizace, bude po podpisu smlouvy zveřejněno oznámení o výsledku zadávacího řízení na internetových stránkách příslušné příspěvkové organizace a na internetových stránkách Jihočeského kraje.

rok 2010

1) Na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci výběrového řízení  na

"nátěr střechy na objektu Dps Budislav - pracoviště Tučapy"

 

rozhodl zadavatel, že nabídkou nejlépe splňující kritéria vymezená v podmínkách poptávkového řízení, je nabídka uchazeče:

STEPOK s.r.o., Lidická 92, 370 01 Č. Budějovice

(IČ: 25190237)

 

Dne 22.6.2010 byly podepsána smlouva o díle mezi zadavatelem (Dps Budislav) a zhotovitelem (STEPOK s.r.o., České Budějovice).

V Budislavi, dne 23.6.2010

 

16. 1. Ctirad

Zítra: Drahoslav

 

mapa.jpg

Návštěvnost stránek

080290